Zatrzymanie pojazdu przez warsztat w wyniku braku zapłaty za jego naprawę metodą „bezgotówkową” jako przestępstwo przywłaszczenia

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

oddałem samochód do naprawy, warsztat dokonał jego naprawy jednakże środki jakie przekazał ubezpieczyciel na konto warsztatu nie wystarczyły do pokrycia w całości naprawy pojazdu, w związku z tym, warsztat nie chce mi wydać samochodu do momentu całkowitego rozliczenia się z nim, czy ma do tego prawo?”

Rozliczenie naprawy uszkodzonego pojazdu metodą bezgotówkową jest bardzo wygodnym dla klientów rozwiązaniem. Trzeba jednak liczyć się z tym, że szkoda oszacowana przez ubezpieczyciela nie zawsze odzwierciedla się w rzeczywistych uszkodzeniach pojazdu. W artykule Procedura naprawy uszkodzonego pojazdu w formie „bezgotówkowej” opisałem procedurę naprawy „bezgotówkowej” oraz związane z nią problemy.

Odnosząc powyższe do przedmiotowego problemu należy wskazać, że to klient decydując się na naprawę bezgotówkową zawiera umowę o dzieło z warsztatem polegającą na wykonaniu dzieła w postaci naprawy pojazdu, wobec czego to na kliencie będzie ciążył obowiązek zapłaty za naprawy nieobjęte kalkulacją szkody stworzoną przez ubezpieczyciela. Pojawia się jednak pytanie czy warsztat może zatrzymać pojazd w związku z brakiem zapłaty za dodatkowe naprawy ze strony ubezpieczyciela.

Jak już opisałem we wcześniejszych artykułach, warsztat przed dokonaniem naprawy wybiegającej poza kalkulację ubezpieczyciela powinien skontaktować się z nim w celu dokonania ponownych oględzin pojazdu. Jeżeli jednak ubezpieczyciel nie uwzględni dodatkowych napraw, warsztat powinien skontaktować się z klientem czy ma dokonywać napraw nieujętych kalkulacją ubezpieczyciela. Jeżeli warsztat na zlecenie klienta, dokonał takiej naprawy to klient powinien za nią zapłacić.

Należy jednak wskazać, że pojazd klienta nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia roszczeń przysługujących mechanikowi z tytułu zawartej z klientem umowy o dzieło.

Warsztat samochodowy w takiej sytuacji może zasłaniać się art. 461. § 1. który mówi o tym, że „zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).

§ 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych.

Odnosząc się do powyższego przepisu należy wskazać, że nie ma on zastosowania w umowie o dzieło na mocy której klient oddaje samochód do naprawy a warsztat ma go naprawić. Należy tu wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 listopada 1998 r. II CKN 53/98 zgodnie z którym „Wynagrodzenie za wykonanie dzieła nie jest nakładem na rzecz w rozumieniu art. 461 § 1 kc, zatem w sprawie o wydanie dzieła prawo zatrzymania wynikające z tego przepisu nie przysługuje”.

Wobec powyższego należy wskazać, że właściciel warsztatu, który zatrzymuje pojazd klienta w wyniku braku zapłaty za wykonane naprawy popełnia przestępstwo przywłaszczenia.

Zgodnie z art. 284 Kodeksu Karnego: „Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Przywłaszczeniem w rozumieniu kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania.

Do wypełnienia znamion powyższego przestępstwa konieczne jest wykazanie zamiaru zatrzymania cudzego mienia ruchomego dla siebie lub dla innej osoby bez żadnego ku temu tytułu. Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy wskazać, że właściciel warsztatu, który przetrzymuje pojazd klienta wypełnia przedmiotowe znamiona z uwagi na to, że nie posiadając żadnego tytułu prawnego przetrzymuje nie należący do niego pojazd klienta. Ważna jest również świadomość sprawcy, która w takich sprawach występuje bowiem właściciele warsztatów mając świadomość, że pojazd nie należy do nich zatrzymują go na poczet pokrycia kosztów naprawy.

W przypadku zatrzymania przez warsztat pojazdu na poczet nieopłaconej przez ubezpieczyciela naprawy, należy ustalić czy warsztat dokonał naprawy bez ustaleń z klientem tzn. czy naprawa wyszła poza granice zlecenia. Jeżeli nie to należy dokonać zapłaty za wykonane usługi. Natomiast jeżeli naprawy wyszły poza granice zlecenia to należy ustalić w jakim zakresie. Klient nie musi płacić za naprawy nie będące przedmiotem zlecenia.

Podsumowując należy wskazać, że właściciel warsztatu nie ma prawa przetrzymywać pojazdu, jeżeli nie została rozliczona w całości wartość naprawy tego pojazdu, z kolei jeżeli ubezpieczyciel nie pokryje w całości kosztów naprawy to klient zobowiązany jest do pokrycia brakującej części. Każdorazowo należy zabezpieczać się przed takimi przypadkami poprzez żądanie ponownych oględzin pojazdu w przypadku wykrycia dodatkowych uszkodzeń albo jeżeli wartość wyceny ubezpieczyciela nie wystarcza na pokrycie szkód.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Zatrzymanie pojazdu przez warsztat w wyniku braku zapłaty za jego naprawę metodą „bezgotówkową” jako przestępstwo przywłaszczenia

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 + 6 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>