Post

Instrukcja krok po kroku jak zgłosić roszczenie z tytułu OC sprawcy

Instrukcja krok po kroku jak zgłosić roszczenie z tytułu OC sprawcy. Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do posiadania polisy OC. Jest to sposób na uzyskanie odszkodowania za wyrządzone szkody. Poszkodowany ma prawo do otrzymania odszkodowania w ramach tej polisy. Dotyczy to zarówno osób (np. mienia (uszkodzony pojazd), jak i uszczerbku na zdrowiu. Zgłoszenie szkody z tytułu wypadku lub kolizji drogowej jest pierwszym krokiem do otrzymania odszkodowania. Kwota odszkodowania nie zawsze jest wystarczająca, dlatego warto rozejrzeć się za dodatkowymi dopłatami. Przyjrzyjmy się poszczególnym krokom, aby mieć pewność, że nasze dokumenty są kompletne i nie pogubimy się w gąszczu spraw.

Gdzie możesz się zwrócić?

Jeśli jesteś poszkodowanym, powinieneś złożyć wniosek o likwidację szkody z polisy OC. Zgłoszenie szkody nie oznacza jednak automatycznie, że powinieneś zgłosić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym związana jest polisa. Właściwe jest towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC. To właśnie z tym ubezpieczycielem skontaktuje się z nami przedstawiciel i rzeczoznawca. Od tej reguły istnieją wyjątki, które zostaną omówione w dalszej części artykułu. Po uzyskaniu danych z polisy sprawcy, należy skontaktować się z jego ubezpieczycielem. Można wykonać telefon lub wypełnić formularz online, aby zgłosić szkodę. Jest to kontakt wystarczający. Kiedy nie mamy obowiązku kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy? Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zdejmują z rąk poszkodowanych obowiązek kontaktu z "obcym" ubezpieczycielem. Kilkadziesiąt firm oferuje obecnie propozycję OC z bezpośrednią likwidacją szkód. Jeśli jesteśmy poszkodowanym i mamy taką polisę, nie musimy kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Możemy zgłosić szkodę do jego firmy. Ono zajmie się wypłatą odszkodowania i likwidacją szkody. Zajmie się tym ugoda z ubezpieczycielem sprawcy.

Ubezpieczenie OC z bezpośrednią Likwidacją Szkód można kupić w następujących towarzystwach: PZU, Warta, InterRisk; Uniqa. Allianz. Ergo Hestia. Concordia. Liberty. Axa Direct. Gothaer.

Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia szkody. Aby zgłosić szkodę należy podać swoje dane osobowe oraz dane dotyczące polisy. Należy podać następujące informacje: nazwisko i inicjały imienia poszkodowanego; nazwisko i inicjały imienia sprawcy; numer polisy sprawcy wypadku; numery rejestracyjne zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego; datę zdarzenia; okoliczności wypadku. Jeśli sprawca ma wątpliwości co do swojej odpowiedzialności, ważne jest, aby na miejsce wypadku wezwać policję. W takich przypadkach ubezpieczyciel będzie potrzebował danych ekipy policyjnej, która badała sprawę. Czas na znalezienie rzeczoznawcy. Kilka dni po zgłoszeniu szkody przychodzi czas na rzeczoznawcę samochodowego. Prawo wymaga, aby zakład ubezpieczeń wywiązał się z tego obowiązku w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Rzeczoznawca po umówieniu się na spotkanie z poszkodowanym przeprowadzi dokładne oględziny pojazdu. Aby uniknąć nieporozumień, poszkodowany powinien być z nim obecny podczas tych czynności. Ważne jest, aby pytać, sprawdzać, a także zwracać uwagę. Rzeczoznawca samochodowy jest odpowiedzialny za oględziny i ocenę pojazdu. Musi on również opisać zakres uszkodzeń oraz wykonać zdjęcia. Wielu poszkodowanych nie bierze czynnego udziału w oględzinach i podpisuje protokół dopiero po ich zakończeniu. Jest to ogromny błąd, ponieważ firma ubezpieczeniowa podejmie decyzję o wysokości odszkodowania na podstawie oględzin i dokumentacji.

Oczekiwanie

Wiele osób zleca naprawę swojego samochodu natychmiast po wypadku. Choć nie musimy naprawiać samochodu w placówce ubezpieczyciela, warto poczekać na tego typu ruch. Jeśli naprawa jest konieczna, abyś mógł wrócić samochodem do domu, będziemy musieli zrobić zdjęcia stanu pojazdu, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace. Zdjęcia te należy przekazać rzeczoznawcy i dołączyć do wniosku. W grę wchodzi nie tylko odszkodowanie za szkodę, ale również likwidacja szkód z polisy OC. Kolejną rzeczą są oczywiste negatywne czynniki, które bezpośrednio wpłynęły na poszkodowanego. Poza dochodzeniem odszkodowania za szkodę majątkową, poszkodowany może domagać się również odszkodowania uzupełniającego. Chodzi tu m.in. o konieczność wynajęcia nowego pojazdu; spadek wartości handlowej pojazdu po kolizji; utracone dokumenty, zwłaszcza te dotyczące samochodu, który był wykorzystywany do pracy lub uzyskiwania dochodów; odliczony podatek VAT; konieczność przeprowadzenia dodatkowych, bardziej szczegółowych badań technicznych. Oszacowanie rzeczoznawcy Szkodę oblicza się po dokonaniu oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę. Firma ubezpieczeniowa musi przedstawić poszkodowanemu kosztorys. W zależności od wieku samochodu i tego, czy posiada on gwarancję, kalkulacja będzie opierała się na częściach oryginalnych lub zamiennikach. Chociaż zamienniki są dozwolone w kosztorysie, muszą być poparte solidnymi danymi. Przykładowo, jeśli w momencie wypadku na naszym samochodzie były uszkodzenia, to te części również mogą być zamiennikami.

Jak zlikwidować szkodę?

Decyzja o tym, jak naprawić szkodę po otrzymaniu kosztorysu, należy do Ciebie. W tym przypadku mamy dwie możliwości: wariant kosztorysowy lub wariant warsztatowy. Wariant warsztatowy jest bezgotówkowy, natomiast kosztorys jest dokładnie taki sam, jak ten podany przez rzeczoznawcę. Przyjmując pierwszą opcję, mamy możliwość wyboru warsztatu, który naprawi samochód i wypłaci odszkodowanie. Rozwiązanie warsztatowe polega na oddaniu samochodu do warsztatu ubezpieczyciela, podobnie jak w przypadku odszkodowania. Kiedy likwidacja szkody wchodzi w życie? Ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu zgłoszenia szkody na wypłatę odszkodowania. Jest to termin ustawowy. Jeśli jednak do ustalenia rozmiaru szkody potrzebne są dodatkowe fakty, wypłata może nastąpić później.