Post

Odradzamy zawieranie ugody z firmą ubezpieczeniową.

 

Polisa ubezpieczeniowa jest zabezpieczeniem, które pozwala nam na uzyskanie odpowiedniego i pełnego odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Słowo pełne jest kluczowe, ponieważ poszkodowani coraz częściej występują o dopłaty do odszkodowania oc. Umowa ubezpieczenia, którą musi zapłacić poszkodowany, powinna przewidywać wypłatę wszystkich roszczeń. Przyjęcie jej oznacza automatyczną rezygnację z przyszłych świadczeń. Wadliwy wniosek. Często po rozpatrzeniu sprawy, która ma skomplikowany charakter, ubezpieczyciel proponuje polubowne rozwiązanie. Często poszkodowanemu proponuje się wyższą kwotę niż ta, która zostałaby przyznana w normalnym procesie ugodowym. Wydaje się, że jest to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż poszkodowany oprócz wyższej wypłaty otrzymuje szybszą ugodę. Jest to jednak niestety prawda. Powiedzmy sobie szczerze, firma ubezpieczeniowa mogła mocno zasugerować "wyższą" kwotę. Okazuje się, że jest to chwyt marketingowy. Działanie w pośpiechu, w celu szybkiego zamknięcia sprawy, jest idealnym rozwiązaniem dla innego mechanizmu, jakim jest zaniżanie odszkodowania. Ubezpieczyciele w większości przypadków oferują znacznie niższe odszkodowanie niż to, które należy się za rzeczywistą szkodę. Osoby, które odmówiły ugody i otrzymały niższe odszkodowanie, otrzymały większe odszkodowanie na drodze postępowania sądowego.

Zaniżone odszkodowanie a poszkodowany

Dobrze przemyślana ugoda powinna być zawarta z ubezpieczycielem. Większość osób nie wpada w tę pułapkę. Wystarczy dokładnie zapoznać się z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, aby przekonać się, że ugoda to tylko kropla w morzu. Beneficjent polisy nie jest zobowiązany do podpisania porozumienia. Dlatego proponowana kwota odszkodowania nie jest dla niego wiążąca. Jeśli nie ma możliwości dojścia do porozumienia z towarzystwem ubezpieczeniowym, możliwe jest złożenie pozwu do sądu o swoje prawa. Jest to korzystne rozwiązanie, które charakteryzuje się dokładnym zbadaniem sprawy oraz przyznaniem sprawiedliwej i adekwatnej do poniesionych strat kwoty odszkodowania. Dlaczego ugoda z firmą ubezpieczeniową jest ryzykowna Ważne jest, aby zrozumieć, że przyjmując ugodę poszkodowany zamyka sobie drogę do jakichkolwiek dalszych roszczeń. Ugoda, zgodnie z prawem, jest ustępstwem zarówno poszkodowanego jak i ubezpieczyciela. Ubezpieczyciela i strony poszkodowanej. Stosuje się ją, gdy istnieje oczywista dysproporcja pomiędzy tym, czego oczekuje beneficjent polisy, a tym, co proponuje i uznaje ubezpieczyciel. Z tej perspektywy ugoda nie gwarantuje korzystnego rozstrzygnięcia. Podpisanie ugody ma też inne konsekwencje. Podpisując ugodę, my, poszkodowani, zgadzamy się na wszystkie warunki. Ważne jest, aby przejrzeć każdy dokument ugody przed jego podpisaniem. Powinieneś również upewnić się, że jesteś świadomy możliwości obniżenia Twojego odszkodowania w takich sytuacjach. Możliwe jest, że poszkodowany będzie miał dodatkowe problemy zdrowotne, jeżeli uczestniczył w wypadku. Niestety, dodatkowe roszczenia o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu nie są możliwe ze względu na zawartą z ubezpieczycielem ugodę. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować stan faktyczny i wziąć pod uwagę powyższe. W rzeczywistości zaniżone odszkodowanie przy zawarciu ugody nie jest jedyną korzyścią dla ubezpieczyciela. Dla ubezpieczyciela jest lepiej, aby sprawa została szybko zamknięta niż dla poszkodowanego. Unika on wtedy dalszych wypłat.

Ugoda - tylko w sądzie

Jeśli poszkodowany poważnie myśli o zawarciu ugody z ubezpieczycielem, powinien zawrzeć ją w sądzie. Możliwość zmniejszenia wysokości odszkodowania jest w tej sytuacji praktycznie wykluczona. Jednak z orzecznictwa jasno wynika, że sąd jest najlepszym wyjściem dla poszkodowanego w sytuacjach spornych. Praktycznie każda sprawa zakończyła się uzyskaniem wyższej kwoty odszkodowania niż wynikało to z ugody. Dlatego właśnie w tego typu sprawach warto polecić prowadzenie ich przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną.