Post

Jak reagować w wypadku drogowym z obcokrajowcem

 Kolizja samochodowa z obcokrajowcem

Roszczenia z udziałem obcokrajowca będą traktowane inaczej niż te z udziałem obywatela polskiego. Podstawowym elementem roszczenia będzie dokument, który potwierdzi winę poszkodowanego w wypadku, np. protokół policyjny lub wspólne ustalenie stanu faktycznego. W przypadku zderzenia z obcokrajowcem mogą wystąpić problemy techniczne. Ważne jest, aby odpowiednio udokumentować wypadek i zgłosić szkodę do odpowiednich instytucji ubezpieczeniowych. Dokumentowanie wypadku Ważne jest, aby zapisać szczegóły wypadku. Dotyczy to m.in. nazwiska i rejestracji sprawcy, marki i modelu pojazdu, a także numeru polisy. Należy również udokumentować winę sprawcy, jeżeli nie została wezwana policja. Najlepszym sposobem na udokumentowanie wypadku jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jednolity formularz został stworzony, aby pokonać barierę językową, która czasami może być problemem, gdy zderzysz się z obcokrajowcem. Oświadczenie może być napisane w języku ojczystym kierowcy. Obcokrajowcy mogą również postępować zgodnie z podanymi informacjami. Można również pobrać polsko-angielską wersję oświadczenia o kolizji drogowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Aby uniknąć trudności wynikających z bariery językowej, warto mieć w samochodzie przynajmniej jeden egzemplarz takiego dokumentu.

Kiedy należy wezwać policję?

W przypadku niegroźnej kolizji nie ma konieczności wzywania policji. Jeśli doszło do wypadku, sytuacja będzie inna. Jeśli kolizja spowodowała obrażenia ciała lub podejrzenie popełnienia przestępstwa, sytuacja jest inna. Niezależnie od tego, jak duże szkody zostały wyrządzone, wezwanie policji pomoże Państwu ustalić, kto jest za nie odpowiedzialny. Sprawca nie może wycofać swoich zeznań, jeśli funkcjonariusz, który był obecny na miejscu kolizji sporządził notatkę urzędową. Osoba ubiegająca się o odszkodowanie nie będzie musiała martwić się o dodatkowe komplikacje i może uniknąć sporu z firmą ubezpieczeniową. Warto zadzwonić na policję na miejscu wypadku, jeśli mamy jakiekolwiek pytania dotyczące dokumentów sprawcy lub jeśli komunikacja z nim jest utrudniona. Jak zgłosić szkodę? Ważne jest, aby udokumentować wypadek i ustalić polisę OC sprawcy. Kierowcy pojazdów z Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii Liechtensteinu, Szwajcarii i Norwegii muszą posiadać jedynie polisę OC wystawioną w swoim kraju.

Osoby z innych krajów muszą posiadać Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne. Claims Correspondent: Jeżeli ulegną Państwo wypadkowi drogowemu z osobą z innego kraju posiadającą polisę ubezpieczeniową OC lub Zieloną Kartę, osoba poszkodowana powinna powiadomić korespondenta ds. roszczeń. Korespondenta można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych lub dzwoniąc do Biura. Jeśli nie możesz znaleźć korespondenta, możesz zgłosić szkodę do najbliższego towarzystwa ubezpieczeniowego PZU S.A./TUiR WARTA S.A., które pełni rolę agenta PBUK. Z firmami tymi można się kontaktować, jeśli nie znają Państwo nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, które ubezpieczało pojazd. Na podstawie umowy z Polską Izbą Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, firmy te dokonają oględzin pojazdu i wycenią szkodę. Po ustaleniu tych szczegółów, dalsza część procedury będzie taka sama jak w przypadku kolizji z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Polsce.