Post

Utrata wartości handlowej przez specjalistę samochodowego przy wycenie wartości pojazdu.

 Poruszając się po drogach jesteśmy narażeni na kolizje. I choć nie zawsze jesteśmy ich sprawcami, to nie sposób uniknąć takiej ewentualności. Polisa OC pokrywa szkody, ale także utratę wartości handlowej pojazdu. Przyjrzyjmy się, na czym polega utrata wartości handlowej i jak uzyskać odszkodowanie. Co to jest utrata wartości handlowej pojazdu? Samochód ulega automatycznemu uszkodzeniu, gdy uczestniczy w kolizji drogowej lub innym poważnym wypadku. Niezależnie od tego, jak niewielkie lub poważne są uszkodzenia, wpływa to na wartość pojazdu. Właściciel pojazdu lub osoba poszkodowana może wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego z roszczeniem o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Kodeks cywilny art. 361 SS 2 stanowi, że poszkodowany, czyli ofiara wypadku, jest zobowiązany i odpowiada za pełne odszkodowanie. Poszkodowany powinien otrzymać nie tylko kwotę odszkodowania, która obejmuje koszty naprawy, ale również kwotę, która stanowi rzeczywistą stratę w wartości handlowej pojazdu.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC i utraty wartości pojazdu

Przysługuje ono właścicielom samochodów, których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie za pojazd, który został uszkodzony w kolizji. Samochód nie miał również żadnych szkód powypadkowych, tzn. nie uczestniczył w kolizjach przed wypadkiem. Konieczne jest również, aby pojazd w chwili wypadku nie był starszy niż pięć lat lub należał do klasy premium (pojemność silnika minimum 3000 cm3). Ważnym wymogiem jest udokumentowanie naprawy pojazdu po wypadku. Od tej reguły istnieją wyjątki. Każdy samochód, który brał udział w kolizji ma specyficzne uszkodzenia, które wpływają na jego cenę rynkową. Jeśli zestawisz ze sobą dwa identyczne samochody, z których jeden nigdy nie uczestniczył w wypadku, a drugi był w nim uczestniczył, cena pierwszego samochodu będzie wyższa. Chociaż utrata wartości jest w takich przypadkach oczywista, odszkodowanie nie przysługuje, jeśli mamy do czynienia z tzw. szkodą całkowitą. Innymi słowy, gdy naprawa naszego samochodu nie jest ekonomicznie opłacalna w porównaniu do kosztów pojazdu sprzed kolizji. Dodatkowo właściciele starszych modeli nie mają prawa ubiegać się o odszkodowanie. Granice wiekowe zostały zaznaczone. Wspomnijmy również, że przy rozpatrywaniu wszelkich wniosków obowiązuje instrukcja Stowarzyszenia EKSPERTMOT z 2009 roku, która ujednolica wiek samochodów, które kwalifikują się do odszkodowania z tego tytułu do 6 lat. Starsze pojazdy mają mniejsze szanse na uzyskanie świadczeń odszkodowawczych z tytułu szkody handlowej. W przypadku motocykli okres ten wynosi 3 lata. Jak obliczyć utratę wartości samochodu? W teorii powinno być to proste. Po prostu porównujemy obecną cenę rynkową pojazdu z tą sprzed wypadku. Diabeł tkwi w szczegółach, a w nie nikt się nie zagłębiał. Co to oznacza dla potencjalnego powoda Trudno jest określić wysokość odszkodowania, które powinno zostać wypłacone. Prawo nie precyzuje, w jaki sposób należy dokonywać obliczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe często przy dokonywaniu obliczeń posługują się Instrukcją ustalania rynkowego ubytku wartości pojazdów. Została ona opracowana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej EKSPERMOT.

Kiedy jest czas na złożenie wniosku?

Wniosek o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu nie może być złożony przed zakończeniem naprawy. Można go złożyć wraz z innymi roszczeniami bezpośrednio związanymi z OC. Po zakończeniu wszystkich napraw nie ma przeszkód, aby złożyć wniosek. Pamiętaj, że o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu możesz ubiegać się tylko w ciągu 3 lat od daty szkody.