Post

Jak wypowiedzieć polisę ubezpieczenia OC

Wszyscy właściciele samochodów są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC. Praktycznie każda firma ubezpieczeniowa oferuje OC dla kierowców. Poszukują oni najlepiej dopasowanych rozwiązań. Nie ma powodu, abyśmy sądzili, że podstawowym czynnikiem, który wpływa na podpisanie umowy jest cena. Ta różni się w zależności od ubezpieczyciela. Jeśli beneficjent dotychczasowej polisy uzna, że płaci za dużo za OC, będzie szukał lepszego rozwiązania. Zanim zmieni towarzystwo ubezpieczeniowe, musi najpierw wiedzieć, jak wypowiedzieć umowę OC.

Pierwszy warunek wypowiedzenia OC.

Powiedzieliśmy już, że cena jest jednym z powodów, dla których kierowcy rezygnują z ubezpieczenia OC. Sprawdźmy, czy jest to możliwe w innych okolicznościach. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych regulują główne zasady funkcjonowania polisy. W ustawie znajdują się przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do zasad kończenia ochrony ubezpieczeniowej. Muszą one być przestrzegane przez ubezpieczających, aby zapewnić prawidłowe zakończenie polisy. Ustawa mówi, że umowa ubezpieczenia OC musi zostać wypowiedziana z podanych powodów. Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy OC? Aby odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać umowę ubezpieczenia OC, należy najpierw ustalić, czy przyczyna decyzji pozwala na realizację zamierzonego celu. Są to okoliczności, w których umowa wygasa. Przeważnie 12-miesięczny okres ochronny oferowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe wynosi 12 miesięcy. Oznacza to, że kierowca może co roku zmieniać towarzystwo ubezpieczeniowe. Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych stosuje automatyczne odnawianie polisy. Jeżeli polisa nie zostanie wypowiedziana przez firmę przed upływem okresu jej obowiązywania, może zostać odnowiona. Jednak właściciel nadal ma prawo do rezygnacji z polisy. Przy sprzedaży samochodu umowa OC może zostać wypowiedziana. Jednak w tym przypadku polisa może zostać przeniesiona na nowego nabywcę, dzięki czemu sprzedaż samochodu nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia polisy. Podobne zachowanie można podjąć w przypadku zakupu pojazdu, który ma aktywną polisę OC. Możemy zdecydować się na zakup ubezpieczenia w preferowanym przez nas towarzystwie, a polisa OC poprzedniego właściciela może zostać wypowiedziana bez żadnych konsekwencji. Jeśli chcemy wypowiedzieć umowę, która obowiązywała przed rejestracją pojazdu, możemy to zrobić. Dotyczy to jednak tylko pojazdów, które nie zostały zarejestrowane w ciągu najbliższych 30 dni kalendarzowych. Sytuacja, która pozwala na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest traktowana jako szkoda całkowita. Taka sytuacja musi być jednak udokumentowana. Dotyczy to samochodów i innych pojazdów, które uległy zniszczeniu lub całkowitemu spaleniu w wypadku. Jeśli samochód został przekazany na złom, możliwe jest wypowiedzenie polisy OC. Taka sytuacja będzie wymagała potwierdzenia przez stację demontażu. Dla niektórych właścicieli samochodów sytuacja może być bardziej skomplikowana niż dla innych. Dotyczy to osób, które zawarły umowę ubezpieczenia przez Internet, ale nie były zadowolone z jej wyniku. W tym przypadku obowiązuje zasada zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawniony z umowy ubezpieczenia OC może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 30 dni. Omówimy również sposób rozwiązania umowy ubezpieczenia OC w przypadku ogłoszenia upadłości przez zakład ubezpieczeń. Choć takie przypadki zdarzają się rzadko, posiadacze polis mogą wypowiedzieć umowę po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia upadłości przez zakład ubezpieczeń. Jeśli samochód nie był zarejestrowany w Polsce, możliwe jest wypowiedzenie polisy OC.

Jak wypowiedzieć polisę OC.

Trzeba to zrobić na piśmie i w odpowiednich terminach. Wypowiedzenie polis, które tracą ważność, powinno być wysłane co najmniej jeden dzień przed ich wygaśnięciem. Polisy, które zostały automatycznie odnowione, można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Ważne jest jednak, aby przed rezygnacją z niekorzystnej polisy wykupić polisę preferowaną. Warto zaznaczyć, że pierwszy ubezpieczyciel potrąci składkę za część używaną. Na stronie znajduje się prosty wzór umowy, który został stworzony przez ekspertów od ubezpieczeń komunikacyjnych. Pozwala on zaoszczędzić czas i gwarantuje, że wszystkie punkty i odwołania zostaną zawarte w druku. Zawiadomienie o rezygnacji z polisy OC można wysłać pocztą tradycyjną (obowiązuje data stempla pocztowego), e-mailem lub faksem. Należy pamiętać, że data uznana przez firmę ubezpieczeniową będzie faktyczną datą doręczenia. Ważne jest, aby w przypadku korzystania z poczty elektronicznej otrzymać potwierdzenie doręczenia. Pismo można również dostarczyć osobiście, jeśli jest taka możliwość. Ważne jest, aby przed wysłaniem zawiadomienia upewnić się, że jest ono prawidłowo napisane i kompletne. Ważne jest, aby zawrzeć w nim konkretne informacje. Należą do nich: nazwa firmy, dane kontaktowe towarzystwa ubezpieczeniowego, dane osobowe właściciela polisy, dane pojazdu (numer rejestracyjny, marka) oraz numer polisy, którą należy anulować. W razie potrzeby należy podać przyczynę wypowiedzenia. Informacje te można znaleźć w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Art. 28 dotyczy standardowego wygaśnięcia istniejącej polisy. Art. 28a mówi o wypowiedzeniu w związku z podwójnym ubezpieczeniem. Art. 31 powinien być stosowany w przypadku złożenia wypowiedzenia w związku z zakupem używanego pojazdu. Wypowiedzenie należy podpisać na piśmie i zachować po dwie kopie dla każdej ze stron. Aktualny wzór umowy można pobrać i wypełnić z dowolnej profesjonalnej strony internetowej. Możesz też skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronach internetowych towarzystw.