Post

Co z odszkodowaniem, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

 Gotówka pozostawiona przez uciekającego motocyklistę. Często mówi się, że jazdę po drogach można porównać do dżungli, gdzie nie zawsze przestrzega się zasad bezpieczeństwa i kultury. Nie jest to pogląd przesadzony. Możemy spotkać się z wieloma przejawami złych obyczajów. Poważniejsze w skutkach są sytuacje kolizyjne, w których sprawca jest całkowicie nierzetelny. Zdarza się, że sprawca wypadku ucieka przed nami, a my nawet nie pamiętamy jego danych rejestracyjnych. W obliczu takiej sytuacji należy zadać sobie pytanie, czy jako ofiary kolizji i braku odpowiedzialności drugiego kierowcy mamy jakiekolwiek szanse na uzyskanie odszkodowania.

Odszkodowanie a nieznany sprawca wypadku

. W sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku my, poszkodowani, nie jesteśmy pozbawieni ochrony. W takich przypadkach do pracy wzywany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest on zobowiązany do oszacowania szkody i wypłaty odszkodowania. Chcemy przypomnieć o sztuczkach, jakie mogą stosować ubezpieczyciele, aby odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. Nie zawsze jest to takie proste, jak się wydaje. Musimy udowodnić szkodę na mieniu i zdrowiu, jeśli sprawca wypadku nie zostanie złapany. Szkoda majątkowa odnosi się do uszkodzenia pojazdu. Szkoda osobowa to nieco inny przypadek. Trzeba udowodnić, że kierowca lub pasażerowie zostali poszkodowani w kolizji, a obrażenia muszą utrzymywać się przez co najmniej 14 dni. UFG wypłaci odszkodowanie za utratę życia lub zdrowia. Jednak szkody majątkowe muszą być z nimi bezpośrednio związane. Jeśli nasz samochód zostanie uszkodzony w kolizji, ale my lub nasi współpasażerowie nie odnieśliśmy obrażeń, za naprawę zapłacimy z własnej kieszeni albo pokryje ją polisa AC.

W jaki sposób możemy zgłosić roszczenie o odszkodowanie, jeśli nie znamy sprawcy?

Jeśli do kolizji dojdzie z kierowcą, który nie ucieka, ale podaje nam swoje dane i składa oświadczenie, to oczywiste jest, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie. Kwestii odszkodowania nie komplikuje fakt, że ofiara wypadku może nie być znana. Jak już wspomnieliśmy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny musi dokonać wyliczeń i wypłat. My jesteśmy odpowiedzialni za zgłoszenie szkody. Składamy odpowiednie wnioski do towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje polisę OC. Nie ma konieczności poszukiwania sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Wszystkie dokumenty muszą być dołączone do wniosku. Musimy też oświadczyć, że nie jesteśmy uposażonymi z dobrowolnego ubezpieczenia AC. Szkody majątkowe są pokrywane z tych polis. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie proces likwidacji szkody. Nie różni się to od tradycyjnego postępowania. Po zakończeniu prac wszystkie akta trafiają do działu likwidacji szkód UFG. Ten, po zweryfikowaniu dokumentacji, podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania lub odrzuceniu roszczenia. Beneficjent oczekuje, że pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wydział Likwidacji Szkód akt sprawy. O wszystkich działaniach informowana jest osoba, która została poszkodowana w wypadku. Ważne rzeczy do zapamiętania: W dużej mierze o wyniku sprawy decydują osoby poszkodowane. Podobnie jak w innych podobnych sprawach, ważne jest zebranie dokumentacji, która posłuży nam do ubiegania się o świadczenia. Musimy zadbać o to, aby mieć jak najwięcej faktów i śladów, ponieważ sprawca jest nieznany. W pierwszej kolejności musimy zadzwonić na policję. Sporządzą oni protokół i wskażą, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Ten protokół będzie dla nas kluczowy, gdy będziemy zgłaszać szkodę do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie będziemy mogli zgłosić szkody ani zapomnieć o jakimkolwiek odszkodowaniu, jeśli go nie będziemy mieli. Pamiętajmy, że oszustom wyłudzającym odszkodowania oc grożą surowe kary. Musisz być uczciwy wobec policji, która stworzy protokół. Następnie należy zrobić zdjęcia miejsca wypadku i samochodu. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nasze zdrowie, ale warto zrobić zdjęcia miejsca wypadku i samochodu. W wypadkach drogowych biorą udział również świadkowie. Możemy ich znaleźć nawet po upływie czasu. Jeśli wypadek miał miejsce na drodze, która jest często uczęszczana, prawdopodobnie wśród świadków znajdzie się zapis z wideorejestratora jednego z pojazdów. Sprawca wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia jest winny poważnego przestępstwa. Większość tego typu spraw jest rozstrzygana na korzyść poszkodowanych. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich procedur i wypełnić wszystkie dokumenty.