Post

Jak działają firmy zajmujące się dochodzeniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej?

 Jak działają firmy zajmujące się dochodzeniem roszczeń z tytułu OC?

Coraz częściej zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają kwoty, które wypłacają poszkodowanym. Wielu z nich szuka rozwiązania tego problemu, aby uniknąć takich sytuacji. Oferują oni dopłaty do odszkodowań lub odkupują szkody osób trzecich. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo proste i ciekawe. Co to wszystko oznacza? Na czym dokładnie polega odkup odszkodowań z OC? Osoby, które chcą współpracować z firmami zajmującymi się skupem odszkodowań z OC mają dwie możliwości. Jedną z nich jest skorzystanie z odkupu szkód. Sprzedać swoje prawa do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, albo podpisać umowę na reprezentowanie przez firmę będącą w sporze z ubezpieczycielem. Pierwsza opcja oznacza, że poszkodowany otrzymuje gotówkę w momencie podpisania umowy. Następnie firma odkupuje odszkodowanie z OC i samodzielnie dochodzi dalszych roszczeń od ubezpieczyciela. Warto również przeczytać artykuł na naszym blogu, w którym szczegółowo wyjaśniamy, w jaki sposób odkupywane są roszczenia z tytułu OC. Klient może sprzedać ubezpieczenie po upływie maksymalnie trzech lat od daty szkody. Sprzedaż ubezpieczenia jest możliwa dopiero po upływie maksymalnie trzech lat od daty szkody. Każda polisa może być odsprzedana tylko raz. Polskie prawo stanowi, że nie można odsprzedać prawa do roszczeń odszkodowawczych samochodów osobowych. Ta druga opcja pozwala firmom skupować szkody z OC w imieniu swoich klientów i reprezentować ich przed sądem.

W jaki sposób dochodzi do wykupu odszkodowania OC?

Proces zakupu odszkodowania jest bardzo prosty i szybki. Klient musi przesłać do firmy kosztorys, na podstawie którego została zlikwidowana szkoda. Następnie firma przedstawi kwotę, jaką może zapłacić za odkupienie szkody. Jeśli klient zgodzi się na tę kwotę, podpisuje z firmą umowę cesji wierzytelności i otrzymuje gotówkę. Jest to proste rozwiązanie, ale klient musi odgórnie zaakceptować umowę. Należy zaznaczyć, że poszkodowany NIE ponosi żadnego ryzyka. Jednak firmy, które wykupują reprezentację odszkodowawczą muszą zadbać o to, aby klient był zaangażowany w spór ze swoim ubezpieczycielem. Pieniądze są wypłacane tylko wtedy, gdy sprawa zakończy się sukcesem. Firma odszkodowawcza otrzymuje z góry ustalony procent od sukcesu sprawy. Takie rozwiązanie ma pewne wady. Proces może trwać długo, a sprawa może zostać przegrana. Klienci powinni szukać firm, które skupują odszkodowania OC. Dzięki temu będą mogli uzyskać dodatkowe odszkodowanie, które wcześniej zostało zaniżone przez ubezpieczyciela. Firmy skupujące odszkodowania z OC są obarczone dużym ryzykiem. Mimo, że jest to ryzykowny proceder, liczba firm skupujących odszkodowania z OC wzrasta. Firma, która zapłaciła klientowi za przeniesienie praw do szkody, powinna wyegzekwować te pieniądze z ubezpieczenia. Musi też udowodnić, że klient zaniżył odszkodowanie i wypłacić mu należną kwotę. Takie rozwiązania się sprawdzają, o czym świadczy ich rosnąca popularność.

Zakup gotówki za szkodę, czyli jak nazwać zarobione pieniądze?

Klienci często mają problem z nazwaniem pieniędzy po tym, jak sprzedali swoją szkodę firmie. Wypłata czy może odszkodowanie? Prawo stanowi, że kwota wypłacona klientowi na podstawie umowy cesji nie jest traktowana jako odszkodowanie. W związku z tym poszkodowany musi odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek. Jeśli towarzystwo pozwie ubezpieczyciela, poszkodowani mogą zostać wezwani do sądu w charakterze świadków. Natomiast osoba, która odsprzedała prawa do roszczenia nie może być stroną postępowania, ale może występować jako świadek w procesie sądowym.